Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης

Μ. Μουσούρου 15
ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ: 2813 410129,130
fax 2813 410150,151

e-mail: d.pexws@crete.gov.gr 

 

Powered by SensesLab