Υποέργο 1: Δημιουργία Πληροφοριακού Περιβαλλοντικού Κόμβου στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Αντικείμενο του Υποέργου 1 αποτελεί η ανάδειξη των περιοχών του δικτύου Natura 2000 μέσω της παροχής οπτικοακουστικού και πληροφοριακού υλικού.

Το έργο αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, αφού σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού αλλά και στοχευμένων ομάδων πληθυσμού (target groups) σε τοπική κλίμακα, με σκοπό την συνεργασία τους για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Επιπλέον αποτελεί μέσο ενημέρωσης για μελετητές, δημόσιες υπηρεσίες και οικολογικές ομάδες για την υφιστάμενη κατάσταση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 , την νομοθεσία αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του δικτύου Natura 2000. Στόχος του έργου είναι ο Περιβαλλοντικός Πληροφοριακός Κόμβος να αποτελέσει εργαλείο για τους πολίτες ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διασφάλιση των οικονομικών πόρων και της ποιότητα ζωής του.

Σημειώνεται ότι τα χωρικά στοιχεία που περίεχονται στον κόμβο κληρονομούν ή και περιέχουν πιθανά λάθη και αβεβαιότητα λόγω των διαδικασιών μέτρησης, λήψης, ψηφιοποίησης, αλλαγής ή ένταξης σε συστήματα αναφοράς, περιορισμού εποπτικών διαδικασιών, υποβάθρων, κλ. Καμία μέτρηση ή πληροφορία δεν μπορεί να θεωρηθεί εξ ορισμού αξιόπιστη και σωστή. Για την αξιοπιστία και διαδικασία μέτρησης υπάρχουν αρμόδιοι Επιστήμονες και Φορείς που μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Ομοίως και για τις επιστημονικές, νομικές και άλλες πληροφορίες που συμπεριλαμβανονται. 

Υποέργο 3: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Προβλέπεται η διενέργεια δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν:

 • στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας με στόχο το μέσο κάτοικο και επομένως τοπ ευρύ κοινό,

 • στην ευαισθητοποίηση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού (target groups) όπως επιχειρηματίες και επαγγελματίες (ξεναγοί, δύτες, εκπαιδευτές καταδύσεων) στο χώρο του τουρισμού, παραγωγούς πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, κλπ.), κυνηγετικούς συλλόγους, πολιτιστικούς-περιβαλλοντικούς συλλόγους, τοπικές αρχές, εκπαιδευτικούς.

Στα πλαίσια του Υποπέργου 3 θα πραγματοποιηθούν 22 ημερίδες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης στις έδρες των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης (αποκλείεται ο Δήμος Σφακίων λόγω της παρουσίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), και ο Δήμος Γαύδου λόγω της απόστασης), οι οποίες θα καλύπτουν θέματα σχετικά με:

 • το Δίκτυο Natura2000 και τις συμβατές δραστηριότητες εντός των περιοχών του,

 • την παρουσίαση των χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών του έργου και της σημασίας των ειδών και των οικοτόπων προτεραιότητας,

 • τις μεθόδους της αειφόρου γεωργίας και κτηνοτροφίας,

 • τη διατήρηση σε σχέση με τις συμβατές χρήσεις γης,

 • τις ιδιαιτερότητες και τη σημασία των περιοχών Natura2000 στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον,

 • τις προοπτικές για την εκμετάλλευση του οικολογικού τουρισμού και τη χρηματοδότηση για την αειφόρο ανάπτυξη,

 • το κυνήγι στο Δίκτυο Natura2000,

 • τους κανονισμούς υγιεινής και τη διάθεση των νεκρών ζώων,

 • τα τοπικά προϊόντα και την προώθηση στην αγορά μέσω της οικολογικής σήμανσης, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, όπου θα παρουσιαστούν περιπτώσεις (case studies) από την Ελλάδα και το εξωτερικό με επιτυχή διαχείριση των περιοχών Natura 2000.

Στην Ενότητα "Ενημερωτικό Υλικό" θα παρέχεται το ενημερωτικό υλικό που θα διατεθεί σε κάθε Δήμο καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις ημερίδες.

Υποέργο 4: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

Η Περιφέρεια Κρήτης θα προβεί στην παραγωγή ενημερωτικού υλικού με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, τόσο της τοπικής κοινωνίας (κάτοικοι, μαθητές, φοιτητές, αγρότες, αλιείς, επιχειρηματίες), των επισκεπτών στις περιοχές, καθώς και στοχευμένων ομάδων όπως είναι οι τοπικές αρχές, επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αγρότες, αλιείς, κυνηγοί, επιχειρηματίες, και τη διαμόρφωση θετικής στάσης της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Θα παρουσιάζονται πλήρως όλα τα σημαντικά στοιχεία της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα θα παρέχονται οι βασικές πληροφορίες στον μέσο αναγνώστη, ενώ παράλληλα θα προωθούνται και ψυχαγωγικές δραστηριότητες συμβατές με τη διατήρηση της φύσης.

Το ενημερωτικό υλικό περιλαμβάνει:

 • Τεχνικός Οδηγός "Διατήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη των περιοχών Natura2000 στην Κρήτη"

 • Τεχνικός Οδηγός "Ανάδειξη των θαλάσσιων περιοχών Natura2000 στην Κρήτη"

 • Τεχνικός Οδηγός "Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές Natura2000 στην Κρήτη"

 • Οδηγός Οικοτουρισμού στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα,

 • Οδηγός "Παρατήρηση Πουλιών στις περιοχές του δικτύου Natura2000" στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,

 • Φωτογραφικός Οδηγός

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα,

 • Αφίσες

 • Θεματικό ντοκιμαντέρΥποέργο 5: Προμήθεια κινητής μονάδας ενημέρωσης (εκθεσιακό περίπτερο)

Το Υποέργο 5 αφορά την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου ειδικά διαμορφωμένου ως μία κινητή μονάδα ενημέρωσης, για την παραμονή του εκ περιτροπής σε διάφορες εκθέσεις και επιλεγμένους χώρους στην Κρήτη, με σκοπό την ανάδειξη των περιοχών του δικτύου Natura2000, μέσω της παροχής οπτικοακουστικού και πληροφοριακού υλικού.

Το εκθεσιακό περίπτερο θα διαθέτει οθόνη προβολής, φορητή μονάδα Η/Υ και εκτυπωτής-πολυμηχάνημα σε θέση εργασίας ενός ατόμου ενώ θα μπορεί να γίνει και ανάρτηση αφισών και φωτογραφιών.

Το τρισδιάστατο μοντέλο του εκθεσιακού περιπτέρου φαίνεται εδω.